V době, kdy se fotografie stala konzumním produktem a počítačová grafika vyvolává čím dál více chladný
a neosobní dojem, je třeba vytvořit přidanou hodnotu jinak. Zaměřit se na něco, co nemůže mít každý.
Návrat k lidské kreativní práci a ocenění klasických hodnot znovuobjevilo cestu autentičnosti a fyzického originálu.

Originální ilustrace k Ezopově bajce O lvu a o myši

STUDIO to08.net

Originální ilustrace se zalomením básně a komiksová ilustrace z knihy Sofiin svět

Originální ilustrace k publikaci Meditace Mettá z projektu Dharma Zdarma

Originální ilustrace a grafická úprava knihy Máš to ve svých rukou od Zuzany Kňavové