STUDIO to08.net

Vývoj vizuální identity

Název společnosti, logo, firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, obálky, vizitky), propagační tiskoviny
(letáky, brožury, katalogy), ale i malou architekturu (nástěnky, navigační systém v areálu firmy)
a webové stránky připravíme v potřebných formátech i šablonách.
Přehledně je zakomponujeme do grafického manuálu.

Získáte tak okamžitý přehled jednotného vizuálního stylu Vaší značky a zdrojové předlohy propagačních materiálů, které okamžitě využijete. Tím určíme jasný směr pro další grafické práce .

LOGO a grafický manuál

Základní grafický manuál obsahuje ve standardní verzi
specifikaci tvaru logotypu, barevný kód a používaná písma.

GRAFICKÝ MANUÁL

Pokud už máte logo vytvořeno, připravíme pravidla jeho použití a vzorové šablony nejdůležitějších médií. Výrazně tím zefektivníme další grafické práce.
Garantujeme jednotnou vizuální identitu Vaší značky tak, že bude jasně rozpoznatelná mezi konkurencí.