STUDIO to08.net

Implementace vizuální identity

Potřebujete urgentně brožuru, plakát, nebo inzerát?

Rychle se zorientujeme ve Vaší dosavadní vizuální komunikaci, použijeme prvky, které Vás odlišují

od konkurence a doručíme cílové skupině vzkaz  o Vaší akci, produktu nebo službě jasně a zřetelně.


Pozvánky a oznámení:

Brožury a letáky

Outdoor / billboardy , CLV,  polepy, plakáty

Vizitky a komplimentky: