Balzám na nervy v ateliéru to08.net

relaxační výtvarné kurzy

Potřebujete si odpočinout? Nebo najít vnitřní rovnováhu??

Pořádně si srovnat myšlenky?

Darujte sobě nebo svým blízkým relaxační výtvarné kurzy
ve výtvarném ateliéru na Praze 9. REZERVACE

Ano, opravdu nemusíte vůbec umět kreslit.

Našim kurzem vyvažujeme přetížené racionální myšlení a kultivujeme radost ze spontánní tvorby.

Moderní a příjemná forma mentálního odpočinku Vám nejen uleví od tíhy, napětí a stresu,
ale zintenzivní Vaše sebeprožívání, rozvíjí kreativitu a napomůže zlepšení sebehodnocení.


odpočiňte si při tvorbě


Řízená relaxace s vizualizací a tvůrčí prožitek harmonizuje tělo s naším přetíženým myšlením. 
Právě relaxační účinek tvorby totiž napomáhá uvolnění od tíhy, napětí a k odplavení stresu.


První hodinu věnujeme odstranění myšlenkového balastu, který nás obtěžuje. Pokud si děláte těžkou hlavu, kde myšlenky víří nonstop, je čas je zastavit uvolněním těla a mysli pomocí řízené meditace s vizualizací. Následné kreslení a malování z tohoto prožitku s reflexí napomůže zbavení aktuální zátěže. 


Cílem tříhodinovky je:

mentální odpočinek

sladění tvorby s vnitřním prožíváním

uvolnění od tíhy a napětí


Mimořádné stavy vědomí, které navozuje hluboká relaxace

s vizualizací, bezpochyby umožňují intenzivní sebeprožívání,

rozvíjí tvůrčí představivost a komunikaci směrem dovnitř.

Tvořivý proces je pro každého přirozeným ventilem.

Umožňuje vnitřní očištění a naplnění. 

To působí především jako prevence syndromu vyhoření.


CENA: 950,-Kč / 6 účastníků


Nejbližší termín:  dohodou


najděte vnitřní rovnováhu


Úzkost a vnitřní neklid účinně zmírníme, když se zaměříme na pokojnou tvorbu v přítomnosti. Uvolněním získáváme odstup a nadhled a můžeme se tak v klidu začít orientovat ve svých pocitech. Soustředěním se na tvorbu tady a teď kultivujeme svůj vnitřní prostor a pracujeme na svém životě nejlépe.
Bude jednou takovým, jaké jsou naše myšlenky dnes.


CENA: 800,-Kč/ 45 minut [úvodní sezení 1,5 hod]


Termín dle individuální dohody. 1. Vizuální plán pro ty, co potřebují ukotvit


Hlavním tématem kurzu je nalezení osobní vize a znovuobjevení vnitřní motivace.


Cílem je:

uvolnění těla a zrelaxování mysli

 ukotvení

 otevření skrytého potenciálu

 vytvoření osobní vize

vytvoření mentální mapy>vizuálního plánu, který vychází z našich představ a tužeb


Nejbližší termínIndividuální kurzy pro děti a jejich velmi unavené rodiče


To, jak se stavíme ke svým dětem, jak je přijímáme, jim dává možnost najít v sobě jistotu na celý život.

Proto v našich kurzech přistupujeme k dětem s respektem a pracujeme s nimi formou nedirektivní
a vstřícně pojaté spolutvorby
. Zdůrazňujeme tak jejich originalitu a spontaneitu tvůrčího projevu.

Našim cílem je co nejlépe motivovat a vtáhnout do prožitku. Výtvarnou tvorbou docílíme také niternější, klidnou ventilaci pocitů a celkové zklidnění.


Termín dle individuální dohody. 1. Workshopy pro firmy


Stále jasněji vidíme, že základem kvalitního fungování každého společenství je respekt a spolupráce. Firemní kultura postavená na hodnotách jako je důvěra v tým, otevřenost názorům a vzájemná podpora
má pozitivní vliv nejen na zaměstnance. Využití principu WIN-WIN. To vše nás posouvá kupředu.


worksopy zaměřujeme na

sladění s firemními hodnotami

eliminaci negativních postojů nebo přístupů

posílení teamové práce

využití potenciálu jednotlivých osob

mapování myšlenek při zahájení nového projektu


přínosem je

 1. vystoupení z denní pracovní rutiny

 2. opuštění standardních rolí

 3. znovunalezení vnitřní motivace

 4. znovuobjevení smyslu v tom, co děláme

 5. osobní vize

 6. prožitek radosti v seberealizaci

 7. rozvoj inspirace a tvořivosti

vzájemné obohacení

kultivace respektu k originalitě jednotlivce

 1. zlepšení efektivity práce


Termín dle individuální dohody. 1. Kurzy kaligrafie


Dnes je doba jiná, doba igelitová. Kdysi lidé věděli, že ve slově je ukrytá skutečná podstata toho,

co označuje. Znát pravé jméno člověka nebo boha znamenalo mít nad ním moc. A napsané slovo uchovalo tuto podstatu navěky věků, zaručilo božskou svobodu těm, kdo znají pravá jména a dovedou je zapsat.”


Náplní kurzu jsou základní dovednosti kaligrafie. Vyučují se zde dvě krasopisná písma, kompletování kaligrafického pera i kompozice. Kurz je pro všechny, kdo mají lásku k písmu a nebo ji chtějí v sobě objevit, také pro ty, kteří chtějí zažít něco skutečného v dnešním virtuálním světě. Současnost klade na individualitu obrovské nároky. Paradoxně, díky neustálému informačnímu toku z masmédií dochází k obrovské unifikaci myslí, doslova ke znehybnění imaginace. Kaligrafie dává zakusit zcela jiné tempo bytí. Je fascinující, že ruční písmo, zdánlivě obyčejná dovednost, je mistrovskou cestou k nejvnitřnější originalitě.


Nikola Klanicová se věnuje profesionálně kaligrafii více jak 11 let, její kaligrafický ateliér Krasopis

je zaměřený na užitou kaligrafii. Současně studuje vznik vzorů v přírodě na přírodovědecké fakultě
MU v Brně. Ruční písmo považuje za jedinečný ornament, kterým se člověk projevuje v časoprostoru.